Nov22

Batavia First United Methodist Church

Batavia First United Methodist Church, 8221 Lewiston Rd, Batavia, NY14020